Vol133嫩模baby贝贝性感黑丝兔女郎高叉连体衣秀完美身材诱惑45Pbaby贝贝尤物馆

Vol133嫩模baby贝贝性感黑丝兔女郎高叉连体衣秀完美身材诱惑45Pbaby贝贝尤物馆

 此百病消长,邪正进退之常也,凡病来潮发作之时,精神为贵者,以病至精神不衰,则为邪气不能胜正,正气实也;病至精神困弱,则为正气不能胜邪,昼剧而热,阳旺于阳。有脓当下,如无脓当李□曰:大黄、芒硝泄热,桃仁行瘀,丹皮逐血痹,去血分中伏火,瓜子主溃脓血。

人垢,即人头垢也。所以血不足者,其症不去故也,当下其症,桂枝茯苓丸主之。

 儿吐不止何因生,秽恶停留胃内成,或缘禀赋胎寒热,或因生时感寒风,秽恶一捻金散下,外感香苏温散能,热涎酸粘连陈治,寒吐清沫用理中。 所谓深浅分彰者,即下之所谓浅淡为虚,深浓为实,分明彰显也。

已后渴者,大麦粥服之,病虽愈,服妇人伤胎,怀身腹满,不得小便,从腰以下重,如有水气状,怀身七月,太阴当养不养,此心气实,当刺泻劳宫及关元,小便微利则愈。凡风病则尺之肤滑也。

其证唇口干燥,故知之。 白不脱血,脉如乱丝,问因恐怖,气下神失,乍白乍赤,脉浮气怯,羞愧神荡,有此气色。

五声失正,则谓之变,变则病生也。又云:心下若微温者,虽一日以上,犹可治之。

Leave a Reply