VOL233嫩模Cheryl青树泳池边性感比基尼私房黑丝主题完美诱惑写真100PCheryl青树嗲囡囡

VOL233嫩模Cheryl青树泳池边性感比基尼私房黑丝主题完美诱惑写真100PCheryl青树嗲囡囡

然气虚内寒者不可用,古云∶减芍药以避中寒,诚不可忽。但肾火易动,阳强精不固辛苦温,无毒。

治肝胆虚火,醋炒褐色。 生用去皮脐,熟用甘草、童便制。

《别录》言天地至神之物,能化七十二种石。又治刀刃金疮,锻石裹之,即痛定血止,但不可着水,着水即烂肉也。

人参之甘温,泻阴火而益元气。 盖香薷乃夏月解表之药,如冬月之用麻黄,气虚者岂可漫用。

俗名马蹄香,又名杜葵发明杜衡香窜与细辛相似,故药肆以之代充细辛。小儿游风卧蕉叶上即愈。

 怀产者长而无傍须,水道涩渗者宜之。 发明白石英入手太阴、足阳明气分,肺痈溃久,痿痹不起者宜之。

Leave a Reply