20140914Vol049潘娇娇三亚旅拍写真30P潘娇娇美媛馆

20140914Vol049潘娇娇三亚旅拍写真30P潘娇娇美媛馆

理中治中焦,此利在下焦,以赤石脂禹余粮汤主之。是者天下萬國之綱,天地人合德之鄉也。

按当作“瓜”为是。子可謂為曉事之生也,已洞知之矣。

凡觉冬间有非节之暖,疮毒未发,即如法下之,次第服预防之药,则毒瓦斯内消,不复作矣;有不因冬暖,四时自行者,亦如法下之。從天地開闢以來,未嘗有天書神文,使真人傳之為真道記也。

呕者,虚烦或呕吐,脉弦细芤迟,手足微寒,胸满者,橘皮汤主之,兼治暴烦下利。 伤寒,若吐下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,宜茯苓白术汤。

今已拘校正文正辭,故知天地之大病已除也。治湿温如前证者,白虎汤主之。

何惜禁戒乎? 子知駭者,可謂將長存矣。

Leave a Reply