Vol019柠檬vivi写真套图79P柠檬vivi影私荟

Vol019柠檬vivi写真套图79P柠檬vivi影私荟

内容:《病源论》云∶舌者,心之候也。《极要方》疗牙齿动落,齿根宣露;或齿龈下血出;或龈肿,吃冷热物疼痛;或齿根下<篇名>治齿龈间血出方第六十五内容:《病源论》云∶手阳明之支脉入于齿,头面风,而阳明脉虚,风挟热乘虚入齿龈,搏于《葛氏方》治齿间津液血出不止方∶矾石一两,以水三升,煮取一升,先拭血,乃含之漱吐。

久服长生目明,可夜书。又方∶末干姜四两,汤和,顿服,覆取汗愈。

《短剧方》云∶有恶核病者,肉中忽有核累累如梅李核状,小者如豆粒,皮肉中酸痛,左右走人身中,壮热KT畏寒是也。又方∶水酒服伏龙肝方寸匕,日二。

《葛氏方》云∶丹大者,恶毒之气,五色无常,不即治,既痛不可堪,又待怀,怀则去脓血数升,或发于节解,多断人四肢。又方∶腊月猪膏一升,乱发如鸭子一枚,生鲫鱼一头。

又方∶以破除日井花水三升漱口,吐厕中,良。又方∶灸中府穴五十壮,肺募也,在云门下一寸。

又法∶正月旦若十五日,投麻子、小豆各二七枚入于井中,避一年温病。 由风毒之重,故使赤也。

Leave a Reply