No4986模特仓井优香Sm主题系列私房性感JK制服秀完美身材诱惑写真63P仓井优香秀人网

No4986模特仓井优香Sm主题系列私房性感JK制服秀完美身材诱惑写真63P仓井优香秀人网

 以大南星一个,炮为末,每服二分,猪胆汁调下治要茯苓补心汤治心气不足,善悲愁怒,衄血面黄,五心烦热,或咽喉痛,舌本作强。热搏于心,故液不能内敛,而外泄于皮肤。

大便秘结者,用清凉饮。一小儿自汗,叫哭发热,作渴饮水,抽搐仰睡,乃心经实热也,用导赤散治之而愈。

若因乳母脾虚肝侮,亦治以前药。手足并热,作渴饮水者,脾胃实热也,用泻黄散。

一小儿四岁,每饮食失节,或外惊所忤,即吐泻发搐。一小儿患痞癖,服槟榔、蓬术、枳实、黄连之类,痞益甚。

用七味白术散、补中益气汤顿安。脾肺气虚者,用补中益气汤加补骨脂、山茱萸。

又上盛则发热,下盛则发寒,阳胜则乍热,阴胜则乍寒,阴阳相胜,虚实不调,故邪气更作而寒热往来,或乍寒乍热也。若母有症致儿患此者,子母并服之。

Leave a Reply