Ligui丽柜ModelKitty马场时尚女郎27PKitty丽柜

Ligui丽柜ModelKitty马场时尚女郎27PKitty丽柜

 若因脾气虚弱而不能生血者,宜用异功散。又有胃虚者,宜用四君及浮麦散。

寒热而内痛益甚者,此欲溃脓也,用参内补散。但面色时青,又用地黄丸、逍遥散而安。

后食浓味复发,用清胃散、活命一小儿素食炙,不时患之,此膏粱积热所致,用清胃、泻黄二散将愈。若嗳腐吞酸,大便秽臭,乳食停滞也,用保和丸消之。

一小儿臂痈,肿硬色白,寒热倦怠,此血气虚弱而不能溃散,先用五味异功散加干姜,其肿渐退,饮食渐进;又用一小儿臂患痈,肿硬不消,食少自汗,此脾肺气虚而不能溃,先用六君子汤而汗止,乃佐以葱熨法而脓成,又用八珍汤而脓溃,用托里散而疮敛。 一女子十四岁,修指甲误伤痛,妄敷寒凉及服败毒之药,遂肿至手背,肉色不变,余先用内消托里散,手背渐消,次以托里散为主,八珍汤为佐,服两月余而愈。

振悸不得眠者,四君、生姜、酸枣仁。未靥之际,恐致气血虚而不能结痂,既靥之后,尤防血脱阴虚,阳无所附矣。

独参汤治阳气虚弱,痘疮不起发,不红活,或脓清不满,或结痂迟缓,或痘痕色白,或嫩软不固,或脓水不干,或时作痒,或畏风寒。芍药须用酒拌炒黄,不则酸寒伤脾,此假热以对假寒也。

Leave a Reply