No4069女神芝芝Booty深圳旅拍浪漫多姿长裙露薄透内裤秀翘臀诱惑59P芝芝秀人网

No4069女神芝芝Booty深圳旅拍浪漫多姿长裙露薄透内裤秀翘臀诱惑59P芝芝秀人网

一伤寒,有头疼,发热恶寒,脉沉,此名太阳脉似少阴,当辛温之剂散之。先渴后呕,则为水停,属赤茯苓汤。

治宜小柴胡汤加石膏、知母,或人参白虎汤。热聚于胃,其舌苔为之黄矣。

设有感冒非时暴寒而误认作正伤寒者,有劳力感寒而误认作真伤寒者,有杂证类伤风而误认作伤寒治者,有直中阴经真寒证而误认作传经之热证者,有温热病而误认作正伤寒治者,有暑证而误认作伤寒治者,有如狂而认作发狂者,有血证发黄而误认湿热发黄者,有蚊迹而认作发斑者,有动阴血而认作鼻衄者,有谵语而认作狂言者,有独语而认作郑声者,有女劳复而认作阴阳易者,有短气而认作发喘者,有痞满而认作结胸者,有心下硬痛,下利纯清水而俗呼为漏底者,有哕而误认干呕者,有并病而认作合病者,有正阳明腑病而认作阳明经病者,有太阳证无脉而便认死证者,有里恶寒而认作表恶寒者,有表热而误作里热者,有阴发躁而认作阳证者,有少阴病发热而认作太阳证者,有标本全不晓者,此几件终世不相认者,比比然乎。太阳证衄血及服桂枝汤后致衄者,为欲解也,属犀角地黄汤;衄不止。

胸中胀满,枳实理中丸。大承气最紧,小承气次之,调胃承气又次之,大柴胡又次之。

 一用附子,去皮脐,先将盐水、姜汁各半盏,用沙锅煮七沸,后入黄连、甘草各半两,再加童便半盏,再煮七沸。三阳风湿,皆有此证,不可不辩。

其风寒客于荣卫,阴气上入阳中,则洒淅而恶寒也。正所谓水流湿而火就燥,云从龙而风从虎,各从其类者是也。

Leave a Reply