No5338女神杨晨晨Yome清爽学妹制服露蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真81P杨晨晨秀人网

No5338女神杨晨晨Yome清爽学妹制服露蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真81P杨晨晨秀人网

惊与痫宜吐,大率行痰为主,用黄连、南星、瓜蒌、半夏,寻火寻痰,分多分少,治之无不愈。六十剂而胎不坠矣。

腰膝痛,贴患处,盐汤下。盖经水之妄行,原因心肾之不交;今不使水火之既济,而徒治其胞胎,则胞胎之气无所归,而血安有归经之日!故必大补其心与肾,使心肾之气交,而胞胎之气自不散,则大肠之血自不妄行,而经自顺矣。

腹痛加木香。动则喘,寸口脉沉滑者是。

一方治暴泄不止,小便不通。兼发散。

每服五十丸,米饮下。 专治下疳、牙疳、诸色疳疮,神效。

产后诸般危急症,加参生化最稳妥。治男子妇人肌体消瘦,气血俱虚,头眩目昏,脚腿软弱,四肢无力,效。

Leave a Reply