Vol194女神朱可儿越南旅拍泳池里比基尼秀豪乳诱惑40P朱可儿模范学院

Vol194女神朱可儿越南旅拍泳池里比基尼秀豪乳诱惑40P朱可儿模范学院

程应旄曰:下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,虚阳扰乱,外见假热也。服之不吐,少少加服,得快吐即止者,恐伤胸中元气也。

脉数何以知其未入太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。 方有执曰:谛,审也。

如水泻,用白术、茯苓、芍药。余曰∶滑伯仁经度篇心经注下有云∶心系有二∶其一上与肺相连,入肺两大叶间;其一由肺系而下,曲折向后,并脊膂细络相连,贯脊髓,正当七节之间,下与肾相通。

余观近世医家,明理学人,宜莫如丹溪,虽倡“阳有余阴不足”之论,其用意固有所在也。 不更衣,内实,大便难者,此名阳明也。

药之君臣佐使,味之甘苦寒凉,方之丸散汤引,着于载籍者,法也。方有执曰:麻子、杏仁能润干燥之坚,枳实、厚朴能导固结之滞,芍药敛液以辅润,大黄推陈以致新,脾虽为约,此能疏之。

 然初起无汗,已用麻黄发汗,汗解后复烦,脉浮数者;与下后脉仍浮,气上冲者;及下后下利止,而身痛不休者,经中皆用此以解外。停后服,不必尽剂,谓不可再服第二升,恐其过也。

Leave a Reply