PANS雨涵大胆私拍大尺度

PANS雨涵大胆私拍大尺度

其枯芩性升,入手太阴经,清肌表之热。若单用补血药,血无由而生也。

《本经》主面黑色。发明《本经》取用蓝实,乃大青之子,是即所谓蓼蓝也。

发明黄芩苦燥而坚肠胃,故湿热黄瘅、肠泻痢为必用之药。产江浙者细软无力,仅可清热,不入补药。

小儿肾气本实,故可当此。目病,为风木之邪,风盛则目病;风去则目明矣。

《本经》主寒热、中风、螈、惊痫、邪气,除症坚、瘀血留舍肠胃五脏,疗痈疮。 《本经》主五脏积热,胃胀闭,涤蓄结饮食,推陈致新,除邪气。

眼目障翳,口齿诸病用之,取其能涤垢也。发明丹参气平而降,心与包络血分药也。

Leave a Reply