No3590模特刘艾琳Allen高叉连体皮衣配黑丝渔网秀惹火身材诱惑写真52P刘艾琳秀人网

No3590模特刘艾琳Allen高叉连体皮衣配黑丝渔网秀惹火身材诱惑写真52P刘艾琳秀人网

又有哑瘴,即热瘴之甚者。 熟地一两枣皮八钱淮药五钱茯苓五钱丹皮六钱泽泻三钱按地黄汤一方,乃利水育阴之方也。

 暑热先伏营中,风寒后乘卫外,营阴不容暑热,逼之而外越。惟金燥不待火,以火灼金,熔化为水液,反无燥象。

 夫金为阴之主,为水之源,而受燥气,寒水生化之源,竭绝于上,而不能灌溉周身,营养百骸,色干而无润泽皮肤,滋生毫毛者,有自来矣。答曰:此下焦之元阳未藏,而阴气未敛也。

或附子泻心汤亦可。兹故略于伤寒,而详于伏邪温热诸证。

春秋相反,燥湿不同故也。亦有水停心下而作悸者,悸亦心动不安之貌,与怔忡相同,怔忡重在心阳不足,悸则重在水停心下,必有水声为据。

又曰:清明风居东南维,主风吹万物。今因心热移于小肠,小肠受热,故便短;小肠血液为热所灼,势必乞救于肾水,热及于肾。

Leave a Reply