VOL137女神王雨纯沙发性感服饰秀完美身材撩人姿势诱惑写真75P王雨纯星颜社

VOL137女神王雨纯沙发性感服饰秀完美身材撩人姿势诱惑写真75P王雨纯星颜社

实则鼽窒,头背痛,虚则鼽衄,取之所别也。HTHT,周旋也。

鼓之以雷霆,润之以雨露,无非天地之神,而风则神之一者。若太阴之腹痛下利、完谷不化,厥阴之恶寒不汗、四肢厥冷者亦宜之。

如循鸡羽,轻浮而虚也。脉证得此,均名鬼贼,其气相残,其病必甚。

脉证得此,均名鬼贼,其气相残,其病必甚。其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

阴液亏损,魄门燥结,故以此润之。石膏一两五钱黄芩黄连黄柏七钱栀子二十个麻黄淡豉二合每服一两,姜三片,枣二枚,细茶一撮煎服。

此支自外踝别行,由足肚之下尖处行少阳之后,结于之外侧络穴飞阳之分,乃上内廉,合大筋于委中而一之也。湿热郁蒸,气血瘀壅,故下利而后重。

Leave a Reply