yy女主播完整视频mp4

yy女主播完整视频mp4

虚者不可见,而陷者可见。与《经》少异,然亦通。

泄泻之症,水谷或化或不化,腹痛或不痛,并无努责,亦无脓血,及里急后重,惟觉困倦耳,故与痢疾异。试以外感言之,余尝自验。

 风水亦浮肿,详肿胀门。二盛,病在足少阴,二盛而躁,病在手少阴。

昔有二人同行,一含人参则不喘,不含者喘,可见虚宜补。夫人之虚,莫虚于中风者矣,犹必先攻后补,乃于寻常虚人,反畏之耶。

咽痛,诸药不效者,非咽痛也,乃鼻中生一红丝悬一黑泡,如樱珠垂挂到咽门,碍饮食。 长用刷牙,牢牙散、白牙散、羊胫散。

欲入者,先以鸡鸭毛投之,直下至底则无毒,若徘徊不下必有毒矣。彼则气闭而逆冲,自作响以出;此则气滞而不冲,故藉噫以出之也。

Leave a Reply