Vol462女神杨晨晨sugar厦门旅拍黑白着装露黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真59P杨晨晨画语界

Vol462女神杨晨晨sugar厦门旅拍黑白着装露黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真59P杨晨晨画语界

 若无效验,重加服二十丸以下,但病重者服五十丸以上,六七十丸以下。诸长生补益之中不过乳也。

 丙辰丁巳生,暴贵。 凡在产者,岂可不慎。

急灸螫处二七粒,燃以雄黄,麝香末敷之,日五、六,无药但灸之。为藏胎胞常避之大凶,若不避而犯者,或伤母子;或伤其父;或子虽长,终不全命;或子虽大,必有多病;或子贫贱;或子□罪,或子分离;或子不孝;或子狐独;或子顽愚。

房生,性KT恶无知,右边有黑子二十五兵死,宜兄弟。又方∶取朱书乳,作鱼字,验。

内容:《病源论》云∶发则将冷,其热尽之后冷气不退者。 又方∶烧车脂末,纳酒中服之。

 《候水镜图》云∶治小儿疮于大人异。 又方∶蚁穴中出土七粒,和酢涂,验。

Leave a Reply