No025嫩模颜值姐私房红色缕空蕾丝连身裙写真40P颜值姐轰趴猫

No025嫩模颜值姐私房红色缕空蕾丝连身裙写真40P颜值姐轰趴猫

若微利,去麻黄加荛花如一鸡子,熬令赤色。凡针刺者,泄其盛气也,故前言刺风池、风府,亦主泄其风邪暴甚之意。

目瞑烦剧者,热盛于轻也,故迫血妄行而为□,□则余热随血而解也。究斯二者,皆由不能自宝,以致真元耗散,阳不施,阴不受,阴涸阳枯,则生生之道息矣,犹乃归之天命,不亦误哉!以是种子者,必地盛则种可投,又必时与虚俱得焉,可成孕而生子矣。

其浮而外者,循腹上行,会于咽喉,别而络唇口。 盖二证皆属亡阳,故均当以真武汤主之,扶阳抑阴以救其逆也。

喻昌曰:大青龙汤为太阳无汗而设,与麻黄汤证何异,因有烦躁一证兼见,则非此法程应旄曰:此汤非为烦躁设,为不汗出之烦躁设。 故取水为金之子,又为木之母,于是泻火补水,使水胜火,则火馁而取气于木,木乃减而不复实,水为木母,此母能令子虚也。

且此今人所患者多,而治者鲜有若是之明且尽也。方有执曰:表即皮肤,荣卫丽焉。

 今饮水多,而胃阳不充,即使小便利,亦必停中焦,而为心下悸。卫气剽疾,统气而行脉外,其用疏泄而属阳,邪之犯也易,故其犯之也,则有汗,为虚邪。

Leave a Reply